Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

Uroczystość zakończenia roku szkolnego to okazja do podsumowań. Przez cały rok uczniowie klas I- III uczestniczyli w konkursach, w których odnosili sukcesy. Na ostatnim w tym roku szkolnym apelu, w obecności wszystkich uczniów i wielu rodziców, przypomniano o tych osiągnięciach. Wręczono również dyplomy i nagrody w konkursach, które odbyły się w ostatnich tygodniach.

Były to : Mini Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu, Mały Znawca Przyrody, konkursy plastyczne promujące zdrowy styl życia, konkurs fotograficzny „ Ptaki- literackie i fotograficzne impresje”. Pani bibliotekarka nagrodziła najlepszych czytelników szkolnej biblioteki. W drugiej części uroczystości pan dyrektor wręczył świadectwa najlepszym uczniom, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Z życzeniami bezpiecznych i udanych wakacji opuściliśmy szkolne mury.