Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna naszej szkoły jeszcze raz bardzo dziękują wszystkim uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym.

raszkiewicz pomoc