Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

6 października 2017 r. uczniowie uczestniczący w projekcie "Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Małdytach" wzięli udział w wycieczce do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

Centrum mieści się w budynkach dawnych silosów zbożowych i młyna żytniego Młynów Toruńskich. Misją toruńskiego centrum nauki jest pobudzanie kreatywności i inspirowanie odbiorcy do samodzielnych poszukiwań. Instytucja poprzez zabawę i eksperyment (odejście od formuły: „patrz, ale nie dotykaj” na rzecz: „dotknij, sprawdź”) umożliwia aktywne przyswajanie wiedzy o nauce, technice, przyrodzie i kulturze.
Rozpoczęliśmy od zajęć w pracowni fizycznej. Uczniowie podczas 60-minutowych zajęć sprawdzali czy statki, które z pozoru powinny tonąć, mimo wszystko mogą utrzymać się na powierzchni cieczy. W celu rozwiązania postawionego problemu badawczego uczniowie wyznaczali gęstość ciał. Badali warunki ich pływania i tonięcia, a także ustalili się jakie siły działają na ciała poruszające się w cieczy.
Kluczowym elementem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na powierzchnię cieczy i jej zadziwiające właściwości. Uczniowie projektując własne doświadczenia zbadali jakie ciała i w jakich warunkach mogą utrzymywać się na powierzchni cieczy. Sprawdzili także czy powierzchnie różnych cieczy zachowują się w taki sam sposób.
Rolą tych zajęć było utrwalenie przez uczniów podstawowych pojęć poznanych w szkole na lekcjach fizyki, a także wykształcenie umiejętności eksperymentowania, dociekania, samodzielnego stawiania pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi.
Później było samodzielne eksperymentowanie w 6 – ciu pracowniach tematycznych.
Po zajęciach w Centrum Nauki udaliśmy się na Stare Miasto, gdzie odwiedziliśmy Mikołaja Kopernika, zobaczyliśmy Krzywą Wieżę i oczywiście zaopatrzyliśmy się w Toruńskie Pierniki.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć  w Galerii.