Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

10.11.2017r. dyrektor szkoły Czesław Rolka odebrał Certyfikat Warmińsko –Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, o zdobycie którego nasza szkoła „walczyła” w ubiegłym roku szkolnym.

Kapituła konkursu Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, powołana przez Warmińsko –Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji rekomendowała szkoły i placówki do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Na wniosek Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator, spośród 252 wniosków, przyznał Certyfikaty 86 placówkom oświatowym.
Koordynatorkami działań w naszej szkole były panie Barbara Rutecka- Rolka oraz Izabela Rozbicka.

certyfikat 1