Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

 Szanowni Państwo!

Pandemia koronawirusa całkowicie zmieniła naszą rzeczywistość społeczną, gospodarczą i edukacyjną. W trybie pilnym zmuszeni jesteśmy do rozwiązywania problemów związanych ze zdalnym nauczaniem. My i Państwo mamy problemy sprzętowe, a także brakuje nam wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie zdalnego nauczania. Efektem tego wszystkiego jest stres i niepewność. Popełniamy błędy, czujemy się poirytowani i przeciążeni. Bardzo ważne jest teraz to, abyśmy byli wyrozumiali.

W związku z zaleceniami MEN od środy 25 marca 2020 r. przechodzimy na pełne nauczanie zdalne w domu obejmujące nie tylko powtórki i utrwalanie materiału ale też nowe tematy i zagadnienia. Zaistniała sytuacja stawia przed nami niecodzienne wymagania i rozwiązania organizacyjne. W związku z tym proponujemy następujące procedury:

1. Nauczyciele przez dziennik elektroniczny lub drogą emaili będą przekazywali wiadomości dotyczące realizowanego zakresu materiału wraz z komentarzem, szczegółowymi instrukcjami, kartami pracy dla uczniów lub zadaniami do wykonania w zeszytach ćwiczeń.
2. Nauczyciel określi termin wykonania i przesłania zadania domowego, które może być oceniane.
3. W dzienniku elektronicznym obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.
4. W sprawach przesyłanej tematyki zajęć oraz zadań do samodzielnego wykonania uczeń lub rodzic/opiekun kontaktuje się za pomocą dziennika elektronicznego lub w innej formie zaproponowanej przez nauczyciela danego przedmiotu.
5. Zasady oceniania obowiązujące w szkole nie zostały zmienione.

Proszę o bieżące śledzenie informacji pojawiających się w dzienniku elektronicznym, na naszej stronie internetowej lub facebooku.

Pozdrawiam
Dyrektor szkoły