Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

Dyrektor Szkoły Podstawowej podaje do wiadomości listę dzieci przyjętych do klasy pierwszwj w roku szkolnym 2020/2021.

 Lista dzieci.