Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

Informujemy, że od 19 czerwca 2020r. rozpoczynamy odbiór wypożyczonych podręczników.

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa, Państwa dzieci oraz pracowników Szkoły prosimy o przestrzeganie wyznaczonych w harmonogramie dat i godzin zwrotów.

Jeżeli rodzic ma więcej niż jedno dziecko uczące się w SP Małdyty, podręczniki wszystkich dzieci można oddać razem jednego dnia.

  • Dokonując zwrotu, uczeń jest zobowiązany do uporządkowania podręcznika, tj. do powycierania wpisów dokonanych ołówkiem, podklejenia naderwanych kartek, wyprostowania zagiętych rogów, usunięcie nieprzyklejonych foliowych okładek (należy pamiętać o dodatkowym wyposażeniu niektórych podręczników, np. o płytach).
  • Zapakowane podręczniki należy opisać na zewnątrz ® imię i nazwisko ucznia, klasa.
  • Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu powinien być w maseczce i rękawiczkach.
  • Przy stanowisku zwrotów może przebywać tylko jedna o, pozostałe oczekują w kolejce z zachowaniem dystansu co najmniej 1,5 metra.
  • Przyjęte książki będą poddane kwarantannie. Po tym okresie zostanie dokonana ocena stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji, gdy zostanie stwierdzone zniszczenie książki, rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany.

Przypominamy o zwrocie innych książek wypożyczonych z biblioteki.

Harmonogram zwrotów:

ksiazki zwrot