Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

podziekowanie nz