Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

Inauguracyjne w klasach i z dyrekcją szkoły 19.09.2018 r. – klasy IV – III G ( ul. Kopernika ) po zebraniu spotkanie rodziców klas VIII poświęcone egzaminowi po klasie VIII
18.09.2018 r. – kl. I – III - ( ul. Szkolna )
( na tych spotkaniach wybór trójek klasowych)
Rady  Rodziców (trójki  klasowe) 20.09.2018 r. godz. 1600
Śródokresowe  jesienne 14.11.2018 r.
Semestralne po I semestrze 06.02.2019 r.
Śródokresowe  wiosenne 15.05.2019 r.
Informacyjne  z  rodzicami  klas  „0” czerwiec  2019 r.
Plenarne według  potrzeb
Konsultacje nauczycielskie 24.10.2018 r., 06.03.2019 r., 10.04.2019 r. - odwołane
godz. 15.30 - 17.00