Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

Inauguracyjne z Radą Rodziców 05.09.2019
Inauguracyjne  w  klasach i z dyrekcją szkoły. Wybór trójek klasowych. 19.09.2019 r.
Rady  Rodziców (trójki  klasowe) 26.09.2019 r. godz. 1600
Śródokresowe  jesienne 14.11.2019 r.
Semestralne po I semestrze 06.02.2020 r.
Śródokresowe  wiosenne 14.05.2020 r.
Informacyjne  z  rodzicami  klas  „0” czerwiec  2020 r.
Plenarne według  potrzeb
Konsultacje nauczycielskie Zostaną opublikowane do końca września na stronie szkoły