Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

PRZEDMIOT KLASY
Język angielski I - III
Religia  wszystkie
Język polski IV - VIII
Język polski IIIG
Język angielski   IV - VIII
Język niemiecki wszystkie
Muzyka IV, VI, VII
Muzyka V
Plastyka V
Plastyka  IV, VIIb
Plastyka IIIG
Wiedza o społeczeństwie VIII i IIIG
Historia  wszystkie
Geografia V
Geografia VII - VII i IIIG
Przyroda  wszystkie
Biologia  wszystkie
Chemia  wszystkie
Fizyka  wszystkie
Matematyka wszystkie
Informatyka  wszystkie
Wychowanie fizyczne IV ab dz., VII ab chł., VIII ab dz., III ab G chł
Wychowanie fizyczne IV - VI
Wychowanie fizyczne IIIG
Wychowanie fizyczne IV - VIII (p. Jolanta Krysiewicz-Adamowicz)
Technika IVa, IVb, Va

 G - oddziały gimnazjalne