Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

Ważne informacje dla klas ósmych.

1. Egzamin ósmoklasisty - informacje podstawowe.