Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

 

Rozpoczęcie  roku

03.09.2018 r.

DEN (apel)

12.10.2018 r.

Odzyskanie  Niepodległości (apel I-G)

10.11.2019 r.

Wigilijne  spotkanie  opłatkowe

21.12.2018 r.

Zabawy  karnawałowe

Przed feriami zimowymi

Rocznica  urodzin  patrona  szkoły (apel)

luty 2019 r.

Festyn Rodzinny połączony z Dniem Dziecka

VI/VII.2019 r.

Święto  Konstytucji  3 Maja

26.04.2019 r.

Zakończenie  roku

21.06.2019 r.

Inne

według  planów  pracy wych.,SU, kół zainteresowań