Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Małdytach


Idź do treści

Zasady wykorzystania monitoringu

Dokumentacja szkolna

Zasady wykorzystania monitoringu
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach


Monitoring służy zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie szkoły. Pomaga eliminować zjawiska typu:

- przebywanie na terenie szkoły osób nie będących uczniami szkoły,
- opuszczanie szkoły bez wymaganej zgody rodziców
- kradzieże, bójki, pobicia,
- dewastacja obiektu.
1. Monitoruje się część korytarzy szkolnych i część terenu przyszkolnego.
2. Kamery umieszczone są w widocznych miejscach i obiekt jest oznaczony tabliczkami informującymi o monitoringu.
3. Urządzenie rejestrujące i monitor są zainstalowane w gabinecie dyrektora.
4. Dostęp do sprzętu oraz zapisów ma tylko dyrekcja szkoły.
5. Zapisy z monitoringu udostępniane są w wyjątkowych sytuacjach policji oraz rodzicom sprawców negatywnych zajść ( jako dowód).
6. Zapisy z monitoringu wykorzystuje się tylko w sytuacjach:
- monitorowania pojawiania się na terenie placówki osób postronnych,
- ujawniania sprawców przejawów wandalizmu,
- wyjaśniania sytuacji konfliktowych, aktów agresji.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego