Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

wytyczne MEN