Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

 

1

1791  2021 

230 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

„Wiwat maj, trzeci maj, dla Polaków błogi raj!” 

Dnia 3 maja 1791 roku Polacy uchwalili pierwszy dokument państwowy w ówczesnej Europie i drugi w świecie – Konstytucję 3 Maja. Ta ustawa rządowa, zatwierdzona przez Sejm Wielki, zwany Sejmem Czteroletnim, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Reformy Sejmu i Konstytucja miały na celu wewnętrzne wzmocnienie kraju i przywrócenie jego świetności. 

Konstytucja 3 Maja miała, mimo obowiązywania tylko przez 15 miesięcy, ogromne znaczenie, bowiem wywołała w Europie i na świecie przychylne opinie. 

Nasza szkoła, jak co roku, pamięta o tym istotnym dla Polski fakcie historycznym i staramy się święcić ten dzień. W obecnym czasie, pandemicznym, nie zapominamy o Wielkich Patriotach czasów osiemnastowiecznych i podczas zajęć wychowawczych przypomnieliśmy sobie rys historyczny wydarzeń z dnia 3 maja 1791 roku. 

Pamiętajcie, to ważna data w historii polskiego narodu! 

 Prezentacja - Konstytucja 3 maja 1791