Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

 

11-listopada_720.jpg

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest corocznie dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Był to jednak proces rozłożony w czasie, a dzień 11 listopada uznany za święto umownie. Zresztą dyskusje o tym, który dzień uznać za dzień odzyskania wolności przez Polskę trwały długo. Za 11 listopada przemawiało to, że tego dnia zakończyła się I wojna światowa i podpisano oficjalnie rozejm w Campiègne.

 Dla Polaków byłoby to może wydarzenie dość odległe, ale dzień wcześniej do Warszawy przybył marszałek Józef Piłsudski. Powrócił do Polski z Magdeburga, gdzie był więziony za odmowę złożenia przysięgi braterstwa broni z Niemcami i Austro-Węgrami. Choć na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie 10 listopada marszałka powitało zaledwie kilkanaście osób, wieść o jego powrocie obiegła kraj z prędkością błyskawicy.

11 listopada 1918 Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę wojskową. Zbieżność tej daty z datą zakończenia wojny spowodowało, że 11 listopada stał się w Polsce Świętem Niepodległości.

W 1919 roku Święta Niepodległości jeszcze nie obchodzono. Mimo zakończenia wojny wciąż jeszcze trwało ustalanie granic Polski. Od 1920 roku święto już obchodzono, ale miało jedynie wojskowy charakter. Data też była ruchoma, Święto Niepodległości woskowi obchodzili w pierwszą niedzielę po 11 listopada. W 1920 roku był to 14 listopada. Wtedy Józefa Piłsudskiego uhonorowano tytułem marszałka.

W 1926 roku Piłsudski ustanowił 11 listopada dniem wolnym od pracy dla urzędników państwowych. Dopiero w 1937 roku, mocą ustawy z 23 kwietnia Święto Niepodległości nabrało charakteru państwowego, a nie wojskowego. Było to dwa lata po śmierci Piłsudskiego. Za życia to on na Placu Saskim dokonywał przeglądu oddziałów i odbierał defiladę.

Dawniej obchody Święta Niepodległości miały wyłącznie uroczysty charakter. Oprócz defilady odbywały się msze w intencji ojczyzny, w Belwederze wręczano ordery Virtuti Militari, odsłaniano pomniki bohaterów. Obchody skupiały się w stolicy, gdzie przeprowadzano także kwesty na rzecz uzbrojenia polskiej armii.

Obecnie kulminacyjnym punktem obchodów Święta Niepodległości jest uroczysta zmiana wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Grób znajduje się na Placu Piłsudskiego - to ten sam plac, gdzie defilady odbierał marszałek.