Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

13 października w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wśród przybyłych na apel uczniów, rodziców i innych gości wymienić należy panią Joannę Kacałę, reprezentującą Wójta Gminy Małdyty, pana Marcina Krajewskiego oraz panią Paulinę Partyka-Drzazgę – przewodniczącą Rady Rodziców.
Spotkanie było okazją do wyróżnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły. Niezmiernie miło nam poinformować, że tegoroczną Nagrodę Wójta Gminy Małdyty otrzymała pani Aneta Kucharska-Ukleja.

Pani Aneta jest bibliotekarką. To za jej sprawą szkolna biblioteka stała się nie tylko miejscem „składowania” książek, ale także wypożyczalnią skrzydeł, miejscem, w którym uczeń po otwarciu drzwi wkracza w świat wyobraźni, przygody, mądrości i magii. Wielu uczniów właśnie bibliotekę wybiera na miejsce spędzania wolnego od lekcji czasu. Swoje nagrody przyznał również Dyrektor Szkoły, pan Janusz Kroczak. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej wyróżnione zostały panie: Danuta Bakunowicz, Agnieszka Borkowska, Beata Dotka, Anita Kilik, Magdalena Parszuta, Renata Rękawek, Izabela Rozbicka i Magdalena Szarecka. Pan Dyrektor przyznał także nagrody pracownikom obsługi szkoły: pani Małgorzacie Smyk, pani Ewie Wrześniowskiej i panu Pawłowi Lenkiewiczowi. Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną. Swoje wysokie umiejętności zaprezentowali uczniowie klas trzecich oraz dziewczęta ze szkolnego kółka muzycznego. Występy młodych artystów były nagradzanie brawami. Nad całością czuwały panie Marzena Bojar-Górniewska, Wioletta Romejko i Anita Kilik. Nowością, która, mamy nadzieję, wpisze się na dłużej w szkolną tradycję, była „obsługa” fotograficzna imprezy. Zdjęcia sprzętem otrzymanym dzięki projektowi „Laboratoria przyszłości”, wykonywał zespół uczniów z klasy VIb. Serdecznie gratulujemy organizatorom wydarzenia, wyróżnionym osobom i wszystkim pracownikom szkoły oraz życzymy wytrwałości w pracy i wielu fantastycznych pomysłów, dzięki którym nasza szkoła będzie miejscem jeszcze bardziej ciekawym i przyjaznym dla uczniów.

den film