Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

Druk rekrutacyjny do Szkoły Podsatwowej w Małdytach.