Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

Kalendarz szkolny
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach
Rok szkolny 2021/2022

Termin

Zadanie

1 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Pasowanie uczniów klas pierwszych

14 września 2021 r.

16 września 2021 r.

22 września

Zebrania z rodzicami

klasy I-III

klasy IV – VII

klasy VIII

Trzeci weekend września 2021 r.

Sprzątanie świata: tegoroczne hasło

„Myślę, więc nie śmiecę”

30 września 2021 r.

Dzień Chłopaka

 wrzesień 2021 r.

Wybory do samorządu uczniowskiego i opiekuna samorządu

14 października 2021 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

15 października 2021

Dzień Papieski

10 listopada 2021 r.

Narodowe Święto Niepodległości

29 listopada 2021 r.

Andrzejki

6 grudnia 2021 r.

Mikołajki szkolne

22 grudnia 2021 r.

Wigilia w szkole

23 grudnia 2021 r. –

 - 31 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2022 r.

Trzech Króli

21- 22 stycznia 2022 r.

Uroczystości związane z Dniem Babci i Dziadka

Do 17.01.2022 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

Po feriach zimowych w zależności od sytuacji pandemicznej

Zebranie z rodzicami

24 stycznia – 6 lutego 2022 r.

Ferie zimowe

Luty 2022

Uroczystości związane z Patronem szkoły

14 lutego 2022 r.

Walentynki

8 marca 2022 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

14 – 19 kwietnia 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna

07 kwietnia 2022 r.

Święto pracowników służby zdrowia

 24 – 26 maja2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

1 maja 2022 r.

Święto Pracy

2 maja 2022 r.

Dzień flagi

3 maja 2022 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

27 maja 2022 r.

Dzień samorządowca

1 czerwca 2022 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

16 czerwca 2022 r.

Boże Ciało

Do 13 maja 2022 r.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

Do 15 maja 2022 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

24 czerwca 2022 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 – 26 sierpnia 2022 r.

Egzaminy poprawkowe