Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

 

Termin

Zadanie

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Klasy IV – VIII 8:00 – 8:30 – apel powitalny

Klasy I – III – 10:00 apel powitalny, pasowanie na uczniów.

Pasowanie uczniów klas pierwszych

13 września 2022 r.

20 września 2022 r.

Zebrania z rodzicami – inauguracyjne klas I- VIII  godzina 16:00 , około 16:30 zebrania w klasach

Spotkanie z rodzicami uczniów klas VIII poświęcone organizacji egzaminu zewnętrznego w 2023 roku.

Trzeci weekend września 2022 r.

16.09.2022 r.

Sprzątanie świata: tegoroczne hasło „ Wszystkie śmieci są nasze”

30 września 2022 r.

Dzień Chłopaka

14 października 2022 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

15 października 2022 r.

Dzień Papieski

10 listopada 2022 r.

Narodowe Święto Niepodległości

29 listopada 2022 r.

Andrzejki

6 grudnia 2022 r.

Mikołajki

22 grudnia 2022 r.

Wigilia w szkole

23 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2023 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

Bal karnawałowy i inne dyskoteki

01.09.2022 – 23.06.2023

Patron szkoły

21,22 stycznia 2023 r.

Uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka (21 i 22 stycznia)

Do 13.01.2023 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

20.01. 2023 r.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

08.02.2023 r.

Zebranie z rodzicami

23 stycznia–6 lutego 2023 r.

Ferie zimowe

14 lutego 2023 r.

Walentynki

8 marca 2023 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

Rekolekcje szkolne

06 – 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

07 kwietnia 2023 r.

PCK – kwiaty dla służby zdrowia.

 23-25 maja2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

1 maja 2023 r.

Święto Pracy

2 maja 2022 r.

Dzień flagi

3 maja 2023 r.

Przed lub po święcie

Święto Konstytucji 3 Maja

27.05.2023 r.

Dzień samorządowca

1 czerwca 2023 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

Do końca września 2022 r.

Wybory do samorządu uczniowskiego i opiekuna samorządu

08 czerwca 2023 r.

Boże Ciało

Do 12.05. 2023 r.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

16.05.2023 r.

Zebranie z rodzicami

Do 09.06. 2023 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

16.06. 2023 r.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

22.06.2023 r.

Podsumowanie pracy szkoły - apele

23 czerwca 2023 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30.06.2023 r.

Rada Pedagogiczna - zebranie podsumowujące pracę szkoły

21–25 sierpnia 2023 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych