Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

dokument oryginalny

PLAN  PRACY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W  MAŁDYTACH

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

Termin

Zadanie

Cel

Odpowiedzialni

 

WRZESIEŃ

1.      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

Pomoc w organizacji apelu szkolnego.

·   Pan Dyrektor, nauczyciele.

 

2.      Wybory do Samorządów Klasowych.

·         Wybory klasowe, w ramach godziny wychowawczej.

·    Wychowawcy klas.

 

3.      Wybory do nowego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.

·         Wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy.

·     Opiekun SU oraz członkowie SU z roku poprzedniego.

 

4.      Opracowanie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego.

5.      Zatwierdzenie przez SU dokumentów pracy szkoły, zgodne z obowiązującą Koncepcją Pracy  Szkoły (planem wychowawczym, profilaktyki, dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych i wychowawczych).

6.      Udział w akcji „Sprzątanie świata”

·         Spotkanie samorządu i wybór wg  regulaminu SU oraz poprzez głosowanie  prezydium samorządu czyli: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, skarbnika,

·         aktualizacja planu pracy oraz zebranie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy na rok 2017/2018,

·         ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

·         przydzielenie opieki do sprzątania poszczególnych rejonów okolic szkoły,  miasta i ulic wylotowych .

·         Opiekun SU,

Rada Samorządu.

·         Wychowawcy klas lub nauczyciele do tego zadania przydzieleni.

 

PAŹDZIERNIK

1.      Dzień Edukacji Narodowej

·         Włączenie się w organizację apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej (poczet sztandarowy, gazetka z życzeniami)

·         Opiekun SU, poczet sztandarowy, nauczyciele odpowiedzialni za apel.

 

LISTOPAD

1.      Obchody Narodowego Święta Niepodległości.

·         Gazetka okolicznościowa z okazji Święta Niepodległości.

·         Nauczyciele, Opiekun SU, członkowie SU.

 

2.      Andrzejki w naszej szkole.

·         Wróżby, dyskoteka

·         Opiekun SU, członkowie SU.

 

GRUDZIEŃ

1.      Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS.

·         Gazetka na temat AIDS, przypinanie czerwonych wstążek na znak pamięci.

·         Opiekun SU, członkowie SU.

 

2.      Międzyklasowe Słodkości Mikołajkowe.

·         Prezenty mikołajkowe w zespołach klasowych, kultywowanie tradycji.

·         Wychowawcy klas lub nauczyciele do tego zadania przedzieleni.

 

3.      W świątecznym nastroju.

·         konkurs na najładniejszą klasę; życzenia dla uczniów i pracowników szkoły.

·    Wychowawcy klas lub nauczyciele do tego zadania przydzieleni, uczniowie korzystający ze świetlicy itd.

 

STYCZEŃ

1.      Włączenie się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

·         Sprzedaż serduszek, którego dochód zasili konto Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy.

·         Opiekun SU, członkowie SU, wolontariusze.

 

2.      Podsumowanie pracy SU w pierwszym semestrze.

·         Omówienie i sprawozdanie z efektów i działalności SU.

·         Opiekun SU, członkowie SU.

 

LUTY

1.      Poczta walentynkowa.

·         Sprzedaż kartek walentynkowych, zebranie i rozdawanie kartek uczniom przez „walentynkowego listonosza”.

·         Gazetka walentynkowa.

·         Opiekun SU, nauczyciele, członkowie SU, wolontariusze.

 

MARZEC

1.      Międzynarodowy Dzień Kobiet.

  

·         Zakup kwiatów dla Pań pracujących w szkole.

·         Opiekun SU, członkowie SU.

 

KWIECIEŃ

1.      Kolorowy dzień.

·         Przebranie się uczniów jest równoznacznie z NIE PYTANIEM!

·         Uczniowie Gimnazjum.

 

2.      Wielkanoc.

 - Życzenia i gazetka z okazji Świąt Wielkanocnych;

·         Konkurs na najładniej przystrojoną klasę.

·         Opiekun SU, członkowie SU.

 

MAJ

1.      Apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

·         Przygotowanie uczniów, apel.

     Opiekun SU, członkowie SU, nauczyciel odpowiedzialny za apel, poczet sztandarowy, uczniowie wyznaczeni przez nauczyciela.

 

2.      Międzynarodowy Dzień Książki.

·         Umiejętność dzielenia się wiedzą.

·         Wręczenie nagrody najlepszym czytelnikom.

 

CZERWIEC

1.      Międzynarodowy Dzień Dziecka.

·         Pomoc w organizacji Festynu Rodzinnego.

·         Opiekun SU, członkowie SU, nauczyciele wf-u.

 
   

CAŁY ROK

1.      Przygotowanie plakatów okolicznościowych.

Promocja działalności S.U. z organizacji zadań.

·         Opiekun SU, członkowie SU.

 

2.      Opieka nad pocztem sztandarowym

·         Udział w uroczystościach szkolnych, gminnych.

·         Uczniowie z Pocztu Sztandarowego, Opiekun SU.

 

3.      Opieka nad tablicą szkolną S.U.

·         Informacje bieżące z działalności S.U.

·         Opiekun SU, członkowie SU.

 

4.      Pozyskiwanie środków finansowych na działalność SU.

·         Wsparcie działalności SU (dyskoteki, kiermasze)

·         Opiekun SU, członkowie SU.

 

5.      Organizacja wycieczek integracyjnych.

·         Basen, mecz sportowy, muzeum, kino, teatr.

·         Opiekun SU.

 

6.      Muzyczne poniedziałki (w miarę możliwości).

·         Współpraca między uczniami.

·         Osoby wyznaczone przez SU.

 

8.      Organizacja i współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych.

·         1.Rozpoczęcie Roku szkolnego

·          DEN

·         Andrzejki

·         Mikołajki

·         Wigilia Szkolna

·         Walentynki

·         Zakończenie Roku szkolnego

·          Inne według potrzeb

·         Opiekun SU, członkowie SU.

 

9.  Organizacja dyskotek szkolnych.

·         Działalność kulturalna  (Andrzejki, Karnawał) oraz według potrzeb.

·         Opiekun SU, członkowie SU.

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego uwzględnia propozycje przedstawicieli SU oraz jest spójny z kalendarium wydarzeń szkoły na rok szkolny 2018/2019.

Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego oraz całego SU będą odbywały się w miarę potrzeb z inicjatywy  opiekunów bądź przedstawicieli SU. 

 

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Patricia Babiel – Przewodnicząca                                ……………………………………………….

Oliwia Paluch Zastępca Przewodniczącej                                       ………………………………………………..

Magdalena Rodziewicz – Sekretarz                                                    ………………………………………………..

Członkowie

  1. Kornelia Bunkowska                                ………………………………………………………….
  2. Kornel Mikulski                          ………………………………………………………..
  3. Paulina Gadomska                                          ………………………………………………………..
  4. Robert Paź                    ………………………………………………………..
  5. Zuzanna Nacewicz ………………………………………………………..
  6. Kacper Wiśniewski ………………………………………………………..
  7. Kacper Strąk          …………………………………………………………

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

 Sylwia Abrusiewicz