Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

PRZEDMIOT KLASY
Edukacja wczesnoszkolna I - III
Język angielski I - III
Religia wszystkie
Język polski IV - VIII (aktualizacja 2021 r.)
Język angielski  IV - VIII
Muzyka IV, VI, VII
Muzyka V
Plastyka V
Plastyka  IV, VIIb
Wiedza o społeczeństwie VIII (aktualizacja 2021 r.)
Historia wszystkie
Geografia V
Geografia VII - VII
Przyroda wszystkie
Biologia wszystkie
Chemia wszystkie
Fizyka wszystkie
Matematyka IV-VIII (p. Alicja Panasiewicz)
Informatyka wszystkie
Wychowanie fizyczne IV - VIII (p. Beata Dotka - aktualizacja 2021 r.)
Wychowanie fizyczne IV - VIII (p. Jolanta Krysiewicz-Adamowicz)
Technika IV - VIII (p. Beata Dotka - aktualizacja 2021 r.)