Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

PRZEDMIOT KLASY
Edukacja wczesnoszkolna I - III (aktualizacja 2021 r.)
Język angielski I - III
Religia wszystkie klasy
Język polski IV - VIII (aktualizacja 2021 r.)
Język angielski  IV - VIII (aktualizacja 2021 r.)
Język niemiecki wszystkie klasy (aktualizacja 2021 r.)
Muzyka IV, VI, VII
Muzyka V
Plastyka V
Plastyka  IV, VIIb
Wiedza o społeczeństwie VIII (aktualizacja 2021 r.)
Historia wszystkie klasy
Geografia wszystkie klasy (aktualizacja 2021 r.)
Przyroda wszystkie klasy (aktualizacja 2021 r.)
Biologia wszystkie klasy
Chemia wszystkie wszystkie klasy
Fizyka wszystkie (aktualizacja 2022 r.)
Matematyka V-VIII (p. Alicja Panasiewicz)
Matematyka klasa IV (aktualizacja 2021 r.)
Informatyka wszystkie klasy (aktualizacja 2022 r.)
Wychowanie fizyczne IV - VIII (p. Beata Dotka - aktualizacja wrzesień 2022r.)
Wychowanie fizyczne IV - VIII (p. Jolanta Krysiewicz-Adamowicz)
Technika IV - VIII (p. Beata Dotka - aktualizacja 2021 r.)