Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

 

Termin

Zadanie

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Klasy IV – VIII 8:00 – 8:30 – apel powitalny

Klasy I – III – 10:00 apel powitalny, pasowanie na uczniów.

Pasowanie uczniów klas pierwszych

13 września 2022 r.

20 września 2022 r.

Zebrania z rodzicami – inauguracyjne klas I- VIII  godzina 16:00 , około 16:30 zebrania w klasach

Spotkanie z rodzicami uczniów klas VIII poświęcone organizacji egzaminu zewnętrznego w 2023 roku.

Trzeci weekend września 2022 r.

16.09.2022 r.

Sprzątanie świata: tegoroczne hasło „ Wszystkie śmieci są nasze”

30 września 2022 r.

Dzień Chłopaka

14 października 2022 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

15 października 2022 r.

Dzień Papieski

10 listopada 2022 r.

Narodowe Święto Niepodległości

29 listopada 2022 r.

Andrzejki

6 grudnia 2022 r.

Mikołajki

22 grudnia 2022 r.

Wigilia w szkole

23 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2023 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

Bal karnawałowy i inne dyskoteki

01.09.2022 – 23.06.2023

Patron szkoły

21,22 stycznia 2023 r.

Uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka (21 i 22 stycznia)

Do 13.01.2023 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

20.01. 2023 r.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

08.02.2023 r.

Zebranie z rodzicami

23 stycznia–6 lutego 2023 r.

Ferie zimowe

14 lutego 2023 r.

Walentynki

8 marca 2023 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

Rekolekcje szkolne

06 – 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

07 kwietnia 2023 r.

PCK – kwiaty dla służby zdrowia.

 23-25 maja2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

1 maja 2023 r.

Święto Pracy

2 maja 2022 r.

Dzień flagi

3 maja 2023 r.

Przed lub po święcie

Święto Konstytucji 3 Maja

27.05.2023 r.

Dzień samorządowca

1 czerwca 2023 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

Do końca września 2022 r.

Wybory do samorządu uczniowskiego i opiekuna samorządu

08 czerwca 2023 r.

Boże Ciało

Do 12.05. 2023 r.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

Do 09.06. 2023 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

16.06. 2023 r.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

22.06.2023 r.

Podsumowanie pracy szkoły - apele

23 czerwca 2023 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30.06.2023 r.

Rada Pedagogiczna - zebranie podsumowujące pracę szkoły

21–25 sierpnia 2023 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych