Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

Kalendarz szkolny
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach
Rok szkolny 2020/2021

Termin

Zadanie

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego (w klasach – propozycja )

17 września 2020 r.

Zebrania z rodzicami ( kolejne spotkania zostaną ustalone do końca września

Trzeci weekend września 2020 r.

Sprzątanie świata

„Sprzątanie świata - Polska” - razem możemy więcej!

wrzesień 2020 r.

Ślubowanie klas I

30 września 2020 r.

Dzień Chłopaka

14 października 2020 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

16 października 2020

Dzień Papieski

11 listopada 2020 r.

Narodowe Święto Niepodległości

29 listopada 2020 r.

Andrzejki (30 listopada)

7 grudnia 2020 r.

Mikołajki szkolne

22 grudnia 2020 r.

Wigilia w szkole

23 grudnia 2020 r. – 1 stycznia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2021 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

21 stycznia 2021 r.

Uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka (21 i 22 stycznia)

Do 18.01.2021 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

21.01. 2021 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

11.02.2021 r.

Zebranie z rodzicami

25 stycznia –7 lutego 2021 r.

Ferie zimowe

Patron szkoły

12 lutego 2021 r.

Walentynki

8 marca 2021 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet (8 marca)

……………………………… marca 2021 r.

Rekolekcje szkolne

01– 06 kwietnia 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

07.04.2021 r.

PCK – kwiaty dla służby zdrowia.

1 maja 2021 r.

Święto Pracy

2 maja 2021 r.

Dzień flagi

3 maja 2021 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

25.05.2021 r., 26.05.2021 r., 27.05.2021 r. Egzamin ósmoklasisty

27.05.2021 r.

Dzień samorządowca

1 czerwca 2021 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

Do końca września 2021 r.

Wybory do samorządu uczniowskiego i opiekuna samorządu

03 czerwca 2021 r.

Boże Ciało

Do 21.05. 2021 r.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

Do 21.06. 2021 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

23.06. 2021 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

25 czerwca 2021 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Będzie podany później

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

25–31 sierpnia 2021 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

Dodatkowe dni wolne od pracy:
  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r.
  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r.,
  • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020r.,
  • Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r.,
  • Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r.,
  • Wielkanoc – 4 kwietnia 2021 r.
  • Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021 r.,
  • Święto Pracy – 1 maja 2021r.,
  • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2021 r.,
  • Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r.

02.11.2020 r.

04.01.2021 r.

05.01.2021 r.

04.06.2021 r.

3 dni egzaminy