Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

Informatyka klasa 5

Album fotograficzny:    Foto 1    Foto 2   Foto 3   Foto 4   Foto 5   Foto 6   Foto 7   Foto 8   Foto 9 

Informatyka klasa 6

Arkusz kalkulacyjny

Porządki w komórce. Formatowanie i sortowanie danych.

1. wzrost (formatowanie tabeli, w tym formatowanie warunkowe oraz sortowanie danych i zapisywanie pliku)

2. obliczenia 1 (proste obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym)

3. obliczenia 2 (obliczenia, suma, średnia, adresowanie względne i bezwzględne)

4. Sprawdzian - obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym.

5. Wykresy w arkuszu kalkulacyjnym.

 

Grafika

zdjęcie_1, zdjęcie_2

Informatyka klasa 7

Foto: krajobrazinstrukcja

 

Informatyka klasa 8

Arkusz kalkulacyjny

Obliczenia 1 (adresowanie wzgledne, działania matematyczne)

Obliczenia 2 (adresowanie wzgledne i bezwzgledne, obliczanie figur geometrycznych)

Sprawdzian 1 (obliczenia, adresowanie względne, zastosowanie obliczeń w zadaniach z matematyki)

Sprawdzian 1 - poprawa

Pliki ćwiczeniowe:

Temat: Funkcje oraz adresowanie bezwzględne i mieszane w arkuszu kalkulacyjnym.

ćwiczenia 1    ćwiczenia 2    ćwiczenia 4     ćwiczenia 5

zadanie 1       zadanie 2       zadanie 3       zadanie 4

Excel - FUNKCJE - ćwiczenia

Sprawdzian 2 (funkcje i obliczenia)

SPR Wykresy

Zastosowania arkusza kalkulacyjnego:     lt8-d1-t4-cw1     lt8-d1-t4-cw3     lt8-d1-t4-cw5     lt8-d1-t4-zad1     lt8-d1-t4-zad2

    lt8-d1-t4-zad3    lt8-d1-t4-zad4    lt8-d1-t4-zad5   lt8-d1-t4-zaint2

Excel - Zadania z fizyki.